14 Bình luận
  • thinker
    Viết sai chính tả "táng" bị thiếu chữ g kìa. Sửa lại đi thớt.
Website liên kết