14 Bình luận
  • datpd
    @danbuidoi123 Vãi bác kiểu gì cũng nói được.
    Tịch thu đem tiêu hủy thì bảo dân đang thiếu tranh nhau mua thì đên tiêu hủy
    Phát cho dân thì lại bảo lãnh đạo kiếm chác.
    Nghĩ mà ló chán
Website liên kết