2 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Kiểu như thấy TQ bị dịch nhìn phát ham. Thế giới quan tâm, chăm sóc cho TQ mà quên châu phi bé nhỏ, dỗi quá về bệnh luôn
Website liên kết