3 Bình luận
  • chaududan
    phó dám đá trưởng cơ à?
  • linhweb
    Bác trưởng này tương lai lành ít dữ nhiều, được nêu tên đầy đủ như vậy. Còn bác phó đá lại thì không thấy tên đâu.
Website liên kết