14 Bình luận
 • Tom_Jerry
  Gần 1 nửa thế kỷ sau chiến tranh đã trôi qua, và ngôi sao này vẫn đang lên. Thật là kỳ diệu
 • Tom_Jerry
  Gần 1 nửa thế kỷ sau chiến tranh đã trôi qua, và ngôi sao này vẫn đang lên. Thật là kỳ diệu
 • pinokio43
  Xem nữa đầu đang hay thì tới đoạn nói về vụ người Nghệ Tĩnh vượt biên thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh thì mết muốn xem nữa.
 • baun
  Phóng sự khá nhiều góc độ có thể chưa đủ nhưng tự nhiên thấy như điểm lại gần hết mọi vấn đề của 2019
 • monsx
  Sao giằng cái nỗi gì, lực lượng lao động đang thiếu, có phát triển nữa cũng khó đáp ứng đủ
 • namvu198x
  Mấy thằng Mã Thái Sing lên Trăng rồi, VN vẫn là Sao. Từ lúc nhỏ và tới lúc tao chết vẫn là SAO.
Website liên kết