7 Bình luận
  • DNM
    Có 3 bệnh nhân mà 9 bác sĩ thì ko đáng lo. Lo là lúc nó bùng phát 30 bệnh nhân 1 bs kìa
  • pix
    Haha đúng rồi bệnh này chỉ cần không chết là 1 sẽ khỏi. Nhưng mà nó bùng lên như tq thì ko có chỗ mà nằm đừng nói đến thuốc men và bác sỹ có đủ ko
  • Mr_TK
    Cần phải xem bệnh nền và sức khỏe của người bệnh vốn có như thế nào nữa. Như ông TQ mãi đã khỏi đâu!
Website liên kết