4 Bình luận
  • hanlap
    tổng số ca mắc/ngày cũng đang có xu hướng giảm nhẹ mặc dù năng lực xét nghiệm tăng lên (đỉnh là ngày 4/2 với gần 4000 người/ngày )
  • totaltinh
    Tuấn hướng dòng Hoa Sen .
  • dspic1
    Có khi nào chưa kịp có mặt trong danh sách nhiễm thì đã tèo rồi ko các bác 😢😢😢
Website liên kết