4 Bình luận
  • shimon
    Đa số giờ toàn đi chơi ngày 13, vì sợ đông ko có chỗ, 2 là sợ đông giữa lúc dịch bệnh.
  • doiepdut
    Valentine đi va bậy bạ lại bùng dịch thì toi
  • dezal
    Valentine giờ đổi tên thành "dịp trao đổi dịch tiết trên quy mô toàn thế giới" nhỉ
Website liên kết