5 Bình luận
  • thinker
    Người hoảng loạn thì ít, người sợ người ta hoảng loạn thì nhiều
Website liên kết