3 Bình luận
  • gomugomu1410
    vì tính anh thích sống đàng hoàng thôi
  • chaududan
    tại sao ko thở bằng da mà thở bằng mũi?
  • Mr_TK
    Như vậy lớp sừng tích tụ càng nhiều thì khả năng chống virus xuyên qua da càng tốt => Ta có 1 minh chứng khoa học cho câu Ở bẩn sống lâu (sửa lại câu ăn bẩn sống lâu 1 tí)
Website liên kết