1 Bình luận
  • tttue
    Uhm, con này không nguy hiểm, chỉ lây hơi rộng thôi. Nhanh thì thấy bảo có 15s chưa có bằng chứng Sars lây nhanh trong bao lâu.
Website liên kết