3 Bình luận
  • chaududan
    Foxconn cũng sang VN đi thôi
  • doivuithe
    Samsung cũng vẫn phải nhập phụ kiện từ tàu nên chắc chắn ảnh hưởng.
    Mấy ông sử dụng nhân công nhiều trong mùa dịch cũng ghê bỏ bà.
    Hàng chục, hàng trăm nghìn công nhân mà quản lý không tốt thì nguy lắm.
Website liên kết