2 Bình luận
  • quaiquy
    Quá nguy hiểm, em hs này tiếp xúc với các hs khác; các hs đó tiếp xúc với gia đình; ng trong gđ lại tiếp xúc với các ng khác. Nguy cơ bùng dịch theo cấp số nhân có khả năng xảy ra.
Website liên kết