25 Bình luận
  • bravelion
    Đuổi mẹ mâý đứa bệnh về cho rồi, rước cả đám vTQ vào, gây bệnh cho dân, rồi còn chữa cho nó, dư tiền gớm.
Website liên kết