1 Bình luận
  • tungbau
    Đúng vậy. Vì quân đội có kỷ luật nên sữ sẵn sàng theo chỉ đạo đc nhanh. Chứ bên ngoài thì sao làm đc.
Website liên kết