7 Bình luận
  • thinker
    Nói bác thớt lại bảo hẹp hòi nhưng em giờ chỉ quan tâm Việt Nam thôi, đặc biệt là bản thân, gia đình, những người xung quanh. Hồng Công nó có thế nào cũng kệ nó.
Website liên kết