3 Bình luận
  • cristiano2
    Chết chửa, mình cứ share mấy tin cuối năm đường sắt Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động theo phát biểu của anh Chung trên facebook miết, khéo quan trên lại bế lên phường vì chia sẻ tin giả thì bỏ mợ
  • cristiano2
    Chết chửa, mình cứ share mấy tin cuối năm đường sắt Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động theo phát biểu của anh Chung trên facebook miết, khéo quan trên lại bế lên phường vì chia sẻ tin giả thì bỏ mợ
  • medium
    Tung tin giả lên báo có bị xử phạt ko?
Website liên kết