1 Bình luận
  • soskhanh
    Phải tử hình bọn bán thuốc. Y đức ở đâu, tình người ở đâu, từ bi ở đâu, tình đồng bào ở đâu, tinh thần người trong một nước ở đâu?
    Lúc lãi thì không kêu, nhập vào lỗ có tí đã kêu rồi không bán nữa là sao? Giờ nhập khẩu trang 1tr/hộp cũng phải bán như giá trước dịch, không thì đừng có mà bán thuốc nữa...
Website liên kết