3 Bình luận
  • qsilk
    Cái khẩu trang màu xanh của bộ y tế, còn cái màu đen than hoạt tính không phải. Không rõ là chất lượng của nó thế nào? có đảm bảo như cái màu xanh không các bác?
  • atcm
    @qsilk cái màu đen thì 4 lớp (thêm lớp than), màu xanh thì 3 lớp, cảm nhận cá nhân là giống nhau, mang màu đen thì ban đầu khó thở hơn 1 tý vì nó dày hơn.
Website liên kết