3 Bình luận
  • biitit
    Tại mọi người cứ coi IP là chuẩn mực nên mới thấy các hãng khác bắt chước IP thui. Chú ông IP cũng bắt chước android nhiều thứ mà. Màn to là 1 điển hình.
  • nhatlamottit
    Xưa nokia cũng làm lồi suôta
  • Martine
    Thừa nhận đồ apple thiết kế rất đẹp, ít hi tiết thừa vào hợp mắt.
Website liên kết