1 Bình luận
  • TanNg
    Pháp đòi đánh thuế Digital tax đang bị Trump đòi vả nên sẽ hoãn lại một chút kìa. Việt Nam không biết có dám đủ cứng không.
Website liên kết