1 Bình luận
  • quaiquy
    Bình tĩnh éo dân du lịch phải nói vậy, ko lẽ "tao cũng muốn đ** ra quần đây. Tụi mày về nước đi, đừng đi kẻo bị lây nhiễm"
Website liên kết