1 Bình luận
  • TanNg
    Mất ở chỗ khác mà không biết thôi, chứ tất cả vẫn có từng đó tiền thôi, sinh ra thêm một ông ở trung gian nhận và chia thì kiểu gì chỗ đó cũng hao hụt đi kha khá.
Website liên kết