20 Bình luận
  • farmero
    @gcdgcd chuẩn đới. Kiểu như mình uống vì ngoại giao chứ chả thích thú gì. Giờ có cớ để chối
Website liên kết