1 Bình luận
  • bazota
    Trong một diễn biến khác, có tin rằng chủ tiệm nước đã toang rồi mấy ông giáo ạ
Website liên kết