1 Bình luận
  • huuchien86
    Chắc vũ khí sinh học trong phòng thí nghiệm bị phát tán ra ngoài.
    Em xem phim nhiều em biết.
Website liên kết