2 Bình luận
  • halv2000
    Tầm này thì chỉ biết khen Goshn bỏ tiền ra thuê đúng người thôi!
  • medium
    Lính Mỹ sau khi rời quân ngũ sẽ tham gia các cty cận vệ, bảo vệ các yếu nhân. Tất nhiên, tiền thuê cựu đặt vụ thì ko rẻ rồi. Ko biết Việt Nam có ai thuê dịch vụ này ko nhỉ
Website liên kết