1 Bình luận
  • hiall
    Kể cả không mắc lỗi, Tiến Linh vẫn xin lỗi. Đơn giản là người ta kỳ vọng ở mình, mình ko làm đc thì xin lỗi sẽ làm tăng giá trị của mình.
Website liên kết