1 Bình luận
  • hiall
    Trong xe chắc có nhiều người. Chở mỗi Bí thư thì xuống xe chào cái là đi thôi.
Website liên kết