2 Bình luận
 • Mr_OK
  Báo giật title láo. Bọn nó biểu tình trước rồi anh ấy mới hứa bơm 1b
  • ntvim88
   @mr_ok Diễn ra trong sự kiện thôi
   Mà trước sự kiện diễn ra thể nào chẳng có tin trước.
   Nên dân nó biểu tình "đón" Amazon
   Sau đó còn hứa nhân lên biểu tình ở 300 thành phố
Website liên kết