3 Bình luận
  • vadaihiep
    Lương công chức thấp mà chi thường xuyên nhiều quá nhỉ. Khả năng do ngân sách rót về các cơ quan hơi nhiều, cuối năm cứ phải cố giải ngân.
  • thinker
    đề nghị nâng cao chất lượng bằng việc thêm so sánh/đánh giá/hoặc bình luận
Website liên kết