11 Bình luận
  • Jacky19
    @vancauhoi đã bị bắt rồi thì bảo nói gì phải nói nấy, bố bảo không dám trái lời. Hơn nữa tường thuật trực tiếp thì còn giãy chết được, chứ quay kiểu này thì còn bàn luận cái gì nữa?
Website liên kết