11 Bình luận
 • thinker
  @kokomi tào lao, vừa nhiều vừa trừu tượng, hợp với đi chém gió, xong lại mở khoá học đớp tiền bố mẹ + làm khổ trẻ con
 • kokomi
  Trường học tương lai trong kỷ nguyên 4.0 sẽ có 8 đặc trưng quan trọng sau:
  1. Những kỹ năng của công dân toàn cầu
  2. Kỹ năng đổi mới sáng tạo
  3. Kỹ năng kỹ thuật trong thời đại số
  4. Kỹ năng mềm liên quan đến giao tiếp
  5. Học tập cá nhân hóa
  6. Học tập có tính bao trùm và dành cho tất cả mọi người
  7. Học tập dựa trên giải quyết vấn đề và sự hợp tác, tương tác giữa người học
  8. Học tập suốt đời lấy học sinh làm trung tâm

  Theo mọi người 8 yếu tố này đã đủ chưa nhi?
 • Rantanplan
  Họ viết không sai đâu, chuẩn bị cho tương lai là tốt nhất để không bị hụt hơi và sẵn sàng cho con trẻ rồi.

  Nhưng thuần giáo dục nói 4 mục này dễ hiểu hơn này: Critical Thinking, Creativity, Communication and Collaboration.
Website liên kết