14 Bình luận
  • TanNg
    @vantaitanthanhloi ông này mấy comments rồi, mở mồm là vú với chửi người khác. Thôi nghỉ một tuần tu tập cho tư tưởng nhiều love hơn nhé.
  • tieuphu
    @vantaitanthanhloi Sản phẩm của bác mà người khác chưa tìm hiểu đã nói là tào lao thì bác cảm thấy thế nào? Coi chừng nghiệp quật à.
Website liên kết