3 Bình luận
  • shinichan
    thật đáng sợ
  • vn_forest
    Có nhiều tên vẫn ngồi yên trong xe để quay phim. HaizZZZZZZZZZZZ xã hội ngày nay.
    Mà nếu họ có ra can ngăn, liệu có dính án hoặc thiệt thòi không.
Website liên kết