4 Bình luận
 • TanNg
  Ông nào đưa độc quyền vào luật nhỉ.
 • MadeInUSA
  Điện mặt trời nghe bảo luật ở vn cấm trồng cây bên dưới...

  Đọc báo thấy bảo phóng xạ gấp mấy lần hạt nhân...
  Thấy mấy tạp chí khoa học nc ngoài đăng đàn thế

  Bác nào nghiên cứu sâu giải ngố với...
 • BlackWidow
  Từ câu hỏi qua báo với title phụ thành câu khẳng định là sao?
Website liên kết