1 Bình luận
  • Rantanplan
    Tôi có để ý từ bộ TT-TT phát đi thông điệp Vì một Việt Nam hùng cường, trong một số diễn đàn công nghệ.

    Nhưng để ý xem Thời sự mấy hôm, TBT hoặc TT dùng từ khác, là Việt Nam cường thịnh, chứng tỏ là chính phủ chưa muốn dùng lại slogan từ Bộ TTTT.
Website liên kết