31 Bình luận
  • tranducphong
    Lạc đà tuy rẻ, nhưng ngựa chém gặp nó thì 1 cân 2 nhé!
    Nhưng giờ đời 4 full mẹ quân rồi! Nên a đành del bớt! Thông cảm!
Website liên kết