1 Bình luận
  • motbit
    Đốt rác này khá nhiều nơi ở VN xử lý tốt - nhưng mà rác còn ngon quá nên anh em cứ bình tĩnh
Website liên kết