1 Bình luận
  • thanhsiro
    Người ta chưa ra hạn hợp đồng thôi ông ạ. Cứ đến kì ra hạn đi thì biết, lương chả nhảy vọt lên ấy chứ.
Website liên kết