2 Bình luận
  • reddom
    ''Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.'
    Diễn giải chữ cố ý này hơi khó! Và thực thể được pháp luật bảo hộ trong điều luật này là danh dự quốc gia chứ ko phải 4 cái cờ treo ngoài đường.
    Vote phạt 500k bắt mua mới và treo cờ về chỗ cũ.
Website liên kết