26 Bình luận
  • tuanna0703
    Nhà nước trả tiền đền bù đất cho dân áp theo khung giá có theo giá thị trường đâu. Nhà nước tào lao, nhảm nhí. Dân kiện méo thằng nào đi tù
  • phanvanhau11
    2 năm nay rồi mà vẫn cứ bảnh trước toà. Rất nể!
  • telehome
    Nhà nước khôn hết phần thiên hạ
Website liên kết