14 Bình luận
  • thangtm
    Dễ hiểu mà tết âm làm phát tặng mỗi cư dân 1 active lại tăng trưởng x2 ngay
Website liên kết