14 Bình luận
  • connhen
    Bây giờ mà đem Dòng máu anh hùng chiếu rạp lại mình vẫn sẽ đi coi. Thực tế cho đến hiện tại chỉ có mỗi phim này cho mình cảm giác 1 phim hành động đúng nghĩa của Việt Nam
Website liên kết