16 Bình luận
  • namlamm
    nghe lời tự bào chữa của bị cáo thì thấy pháp luật Việt Nam lỏng lẻo thật, nói người ta có tội toàn dựa trên các chứng cứ hết sức mơ hồ.
Website liên kết