17 Bình luận
  • cmcc
    Sao mình ghét mấy cái thằng đàn bà như thằng này ghê. Chưa có ai nói gì mà nó đã nhảy vào móc méo rồi. Mày thù hằn với thằng nào chửi thẳng mặt nó đi, tag hẳn nó vào đây. Nói phong long này để chị em người ta thể hiện
Website liên kết