6 Bình luận
  • toplinkhay
    ngày xưa ở gần nhà mình có bà cô cùng thằng con lai bằng tuổi nên hay gọi tên lai luôn. làng quê ngày đó vẫn còn cổ hủ nên bà mẹ cũng mặc cảm. Sau năm 93 94 gì đó thì 2 mẹ con được bảo lãnh qua mỹ theo diện con của lính mỹ. giờ về nước chơi bà con họ hàng quan tâm nhiệt tình vãi ra
  • toplinkhay
    ngày xưa ở gần nhà mình có bà cô cùng thằng con lai bằng tuổi nên hay gọi tên lai luôn. làng quê ngày đó vẫn còn cổ hủ nên bà mẹ cũng mặc cảm. Sau năm 93 94 gì đó thì 2 mẹ con được bảo lãnh qua mỹ theo diện con của lính mỹ. giờ về nước chơi bà con họ hàng quan tâm nhiệt tình vãi ra
Website liên kết