31 Bình luận
  • Lea
    Combine vào 1 cái thẻ cho nhanh, đã chip rồi còn sinh ra lắm
  • hoangdang223
    @bjboyn00b thì gắn vào, scan một phát là ra đồng chí đó có BLX hay thẻ Y tế luôn. Hệ thống CP điện tử chạy cả chục năm mà chả được việc gì thực tế. Chán
Website liên kết