14 Bình luận
  • cmcc
    Đọc cái cmt bên dưới cười ỉa luôn

    "Con thử xin vào làm các khu công nghiệp ở Binh Dương hoặc Tp HCM xem người ta có nhận không"
  • manarola
    Giỏi giang là đã hơn người, đằng này lại có có ý chí, có suy nghĩ cống hiến cho xã hội, phấn đấu bằng con đường tri thức luôn mang lại những con người thật đẹp
Website liên kết