2 Bình luận
  • thobeo80
    Tiền số kiểm soát được Lượng tiền trong dân, hạn chế được rửa tiền, tham nhũng, trốn thuế. Nhưng để thành một đất nước không tiêu tiền giấy thì còn cơ số năm nữa
Website liên kết